GIƯỜNG Y TẾ CHẠY BẰNG ĐIỆN

-31%
GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐIỆN CƠ 11 CHỨC NĂNG LUCASS GB-4
29.050.000 VNĐ19.879.000 VNĐ
-35%
Giường Y Tế điện cơ 10 chức năng Lucass T5D new 2019 (GB-9A)
28.500.000 VNĐ18.300.000 VNĐ
-47%
Giường Y Tế 11 chức năng Nikita NKT-DH04( NKT-SZF6)
31.900.000 VNĐ16.790.000 VNĐ
-38%
Giường Y Tế 9 chức năng Nikita DH-03(DCN10)
25.789.000 VNĐ15.890.000 VNĐ
-52%
Giường y tế 10 chức năng Nikita NKT-DH02(DCN08)
27.000.000 VNĐ12.890.000 VNĐ
-23%
Giường y tế 2 chức năng Nikita NKT-DH01
11.789.000 VNĐ8.979.000 VNĐ
-17%
GIƯỜNG Y TẾ CHẠY ĐIỆN TÁCH THÀNH XE LĂN MKC GB-07A
47.900.000 VNĐ39.749.000 VNĐ
-40%
Giường Y Tế đa năng điều khiển điện Lucass GB-T5D
30.000.000 VNĐ17.790.000 VNĐ
-29%
Giường Y Tế điều khiển điện Lucass GB-63
17.800.000 VNĐ12.490.000 VNĐ
-34%
Giường Y Tế 2 tay quay Lucass GB-2
11.290.000 VNĐ7.389.000 VNĐ
-16%
GIƯỜNG Y TẾ ĐIỆN CƠ 11 CHỨC NĂNG DP-E20
29.000.000 VNĐ24.300.000 VNĐ

GIƯỜNG Y TẾ CHẠY BẰNG ĐIỆN