LUCASS- Mỹ

-35%
Giường Y Tế điện cơ 10 chức năng Lucass T5D new 2019 (GB-9A)
28.500.000 VNĐ18.300.000 VNĐ
-36%
Giường Y Tế 1 tay quay Lucass GB-1
10.900.000 VNĐ6.899.000 VNĐ
-37%
Giường Y Tế 3 tay quay Lucass GB-3
15.789.000 VNĐ9.890.000 VNĐ
-34%
Giường Y Tế 2 tay quay Lucass GB-2
11.290.000 VNĐ7.389.000 VNĐ
-5%
Giường Y Tế đa năng 4 tay quay Lucass GB-T41
11.789.000 VNĐ11.100.000 VNĐ

LUCASS- Mỹ