-31%
GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐIỆN CƠ 11 CHỨC NĂNG LUCASS GB-4
29.050.000 VNĐ19.879.000 VNĐ
-35%
Giường Y Tế điện cơ 10 chức năng Lucass T5D new 2019 (GB-9A)
28.500.000 VNĐ18.300.000 VNĐ
-47%
Giường Y Tế 11 chức năng Nikita NKT-DH04( NKT-SZF6)
31.900.000 VNĐ16.790.000 VNĐ
-38%
Giường Y Tế 9 chức năng Nikita DH-03(DCN10)
25.789.000 VNĐ15.890.000 VNĐ
-52%
Giường y tế 10 chức năng Nikita NKT-DH02(DCN08)
27.000.000 VNĐ12.890.000 VNĐ
-23%
Giường y tế 2 chức năng Nikita NKT-DH01
11.789.000 VNĐ8.979.000 VNĐ
-17%
GIƯỜNG Y TẾ CHẠY ĐIỆN TÁCH THÀNH XE LĂN MKC GB-07A
47.900.000 VNĐ39.749.000 VNĐ
-40%
Giường Y Tế đa năng điều khiển điện Lucass GB-T5D
30.000.000 VNĐ17.790.000 VNĐ
-29%
Giường Y Tế điều khiển điện Lucass GB-63
17.800.000 VNĐ12.490.000 VNĐ
-34%
Giường Y Tế 2 tay quay Lucass GB-2
11.290.000 VNĐ7.389.000 VNĐ
-38%
Giường y tế tách xe lăn 9 chức năng NKT-C09 mẫu mới 2019
30.000.000 VNĐ18.500.000 VNĐ
-35%
Giường Y Tế điện cơ 10 chức năng Lucass T5D new 2019 (GB-9A)
28.500.000 VNĐ18.300.000 VNĐ
-26%
Giường Y Tế 3 Chức Năng NiKITA DCN-03(NKT-CS18)
10.900.000 VNĐ7.990.000 VNĐ
-31%
Giường Y Tế 8 Chức Năng 4 Tay Quay NKITA DCN04 (NKT-A04)
15.900.000 VNĐ10.900.000 VNĐ
-41%
GIƯỜNG Y TẾ 5 TAY QUAY NIKITA DCN05 (NKT-E04)
16.790.000 VNĐ9.890.000 VNĐ
-21%
Giường Y Tế NIKITA 2 Chức Năng A01-2(NKT-CS19)
8.900.000 VNĐ6.990.000 VNĐ
-25%
Giường Bệnh Nhân 4 tay quay Nakita NKM-B05 (DP-E05) 2019
17.999.000 VNĐ13.479.000 VNĐ
-44%
Giường Bệnh Nhân 10 Chức Năng NIKITA NKT-DCN06(DCN15)
20.590.000 VNĐ11.500.000 VNĐ
-36%
Giường Y Tế 1 tay quay Lucass GB-1
10.900.000 VNĐ6.899.000 VNĐ
-37%
Giường Y Tế 3 tay quay Lucass GB-3
15.789.000 VNĐ9.890.000 VNĐ
-27%
Giường kéo giãn nâng hạ đầu NIKITA-B05
7.689.000 VNĐ5.570.000 VNĐ
-13%
Giường kéo giãn cột sống điện YP - 2012A
7.689.000 VNĐ6.685.000 VNĐ
-21%
Giường kéo giãn cột sống NIKITA-HK158
4.569.000 VNĐ3.580.000 VNĐ
-25%
Giường kéo giãn cột sống NIKITA - YH0013
3.900.000 VNĐ2.900.000 VNĐ
-92%
Đệm khí chống loét Lucass LC 5789
14.500.000 VNĐ1.050.000 VNĐ
-32%
Nệm khí (hơi) chống loét Nakita NK-01
1.560.000 VNĐ1.050.000 VNĐ